Nguyên lý bơm màng

CAM KẾT CHÍNH HÃNG

Chính hãng – chất lượng – uy tín – giá rẻ

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Hàng sẵn kho – giao ngay, nhanh chóng, đảm bảo , toàn quốc

THANH TOÁN

Thanh toán linh hoạt – chuyển khoản, tiền mặt, nhiều hình thức

BẢO HÀNH

Dịch vụ bảo hành – bảo trì nhanh, sửa máy bơm gọi ngay 0905 04 07 09

VAN CÔNG NGHIỆP – BƠM MÀNG KHÍ NÉN – PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG

HANKE nhập khẩu và cung cấp máy bơm màng: bơm màng điện, bơm màng khí nén, bơm hóa chất, bơm dung môi, bơm chất thải, bơm bột, bơm thực phẩm, bơm công nghiệp, bơm nước – Van công nghiệp: van bi, van cổng, van bướm, van một chiều, lọc y, van giảm áp, van điều khiển, van an toàn, mặt bích, khớp nối, phụ kiện đường ống: mặt bích, khớp nối; phụ kiện bơm màng, phụ kiện và thiết bị công nghiệp chính hãng giá rẻ.

Van công nghiệp

Giảm giá!
15,924,000.0029,027,000.00
Giảm giá!
6,558,000.0010,797,000.00
Giảm giá!
10,490,000.0017,100,000.00
Giảm giá!
342,000.00405,000.00
Giảm giá!
1,499,000.0012,921,000.00
Giảm giá!
1,309,000.0074,606,000.00
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
5,546,000.0026,342,000.00
Giảm giá!
12,844,000.0027,791,000.00
Giảm giá!
18,754,000.0058,059,000.00
Giảm giá!
6,832,000.0026,324,000.00
Giảm giá!
132,000.008,943,000.00
Giảm giá!
411,000.002,677,000.00
Giảm giá!
2,054,000.0069,693,000.00
Giảm giá!
3,629,000.0025,661,000.00
Giảm giá!
Giảm giá!
3,725,000.0046,602,000.00
Giảm giá!
16,010,000.00
Giảm giá!
1,269,000.005,245,000.00
Giảm giá!
1,511,000.005,469,000.00
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
2,566,000.004,891,000.00
Giảm giá!
3,438,000.006,143,000.00
Giảm giá!
3,227,000.005,781,000.00
Giảm giá!
983,000.003,839,000.00
Giảm giá!
162,000.001,040,000.00
Giảm giá!
647,000.002,342,000.00
Giảm giá!
878,000.009,194,000.00
Giảm giá!
663,000.003,384,000.00
Giảm giá!
3,999,000.006,734,000.00
Giảm giá!
1,736,000.002,670,000.00
Giảm giá!
17,389,000.0028,184,000.00
Giảm giá!
2,247,000.006,900,000.00
Giảm giá!
8,978,000.0054,583,000.00
Giảm giá!
191,000.002,552,000.00
Giảm giá!
1,397,000.005,403,000.00
Giảm giá!
3,641,000.0021,417,000.00
Giảm giá!
4,805,000.0038,124,000.00
Giảm giá!
6,188,000.0062,229,000.00
Giảm giá!
14,629,000.0030,612,000.00
Giảm giá!
200,000.003,675,000.00
Giảm giá!
173,000.001,205,000.00
Giảm giá!
660,000.003,531,000.00
Giảm giá!
1,691,000.005,949,000.00
Giảm giá!
6,293,000.0018,587,000.00
Giảm giá!
Giảm giá!
3,777,000.0030,918,000.00
Giảm giá!
1,137,000.006,112,000.00
Giảm giá!
5,046,000.0020,290,000.00
Giảm giá!
274,000.007,662,000.00
Giảm giá!
950,000.0025,148,000.00
Giảm giá!
1,350,000.006,038,000.00
Giảm giá!
6,660,000.0010,520,000.00
Giảm giá!
2,579,000.0028,878,000.00
Giảm giá!
213,000.001,313,000.00
Giảm giá!
15,924,000.0029,027,000.00
Giảm giá!
6,558,000.0010,797,000.00
Giảm giá!
10,490,000.0017,100,000.00
Giảm giá!
342,000.00405,000.00
Giảm giá!
1,499,000.0012,921,000.00
Giảm giá!
1,309,000.0074,606,000.00
Giảm giá!
Giảm giá!
1,032,000.0014,039,000.00
Giảm giá!
5,546,000.0026,342,000.00
Giảm giá!
12,844,000.0027,791,000.00
Giảm giá!
18,754,000.0058,059,000.00
Giảm giá!
6,832,000.0026,324,000.00

Van công nghiệp

Giảm giá!
15,924,000.0029,027,000.00
Giảm giá!
6,558,000.0010,797,000.00
Giảm giá!
10,490,000.0017,100,000.00
Giảm giá!
342,000.00405,000.00
Giảm giá!
1,499,000.0012,921,000.00
Giảm giá!
1,309,000.0074,606,000.00
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
12,844,000.0027,791,000.00
Giảm giá!
18,754,000.0058,059,000.00
Giảm giá!
3,485,000.0032,652,000.00
Giảm giá!
3,450,000.0020,743,000.00
Giảm giá!
159,000.00929,000.00
Giảm giá!
Giảm giá!
3,725,000.0046,602,000.00
Giảm giá!
16,010,000.00
Giảm giá!
1,269,000.005,245,000.00
Giảm giá!
1,511,000.005,469,000.00
Giảm giá!
5,546,000.0026,342,000.00
Giảm giá!
6,853,000.0021,332,000.00
Giảm giá!
17,389,000.0028,184,000.00
Giảm giá!
13,383,000.0020,698,000.00
Giảm giá!
224,000.001,777,000.00
Giảm giá!
2,529,000.006,651,000.00
Giảm giá!
774,000.005,995,000.00
Giảm giá!
1,499,000.0012,921,000.00
Giảm giá!
1,309,000.0074,606,000.00
Giảm giá!
10,417,000.0013,252,000.00
Giảm giá!
8,759,000.00
Giảm giá!
2,777,000.004,724,000.00
Giảm giá!
2,434,000.005,199,000.00
Giảm giá!
2,712,000.005,436,000.00
Giảm giá!
6,832,000.0026,324,000.00
Giảm giá!
2,682,000.006,520,000.00
Giảm giá!
3,269,000.0016,383,000.00
Giảm giá!
173,000.001,205,000.00
Giảm giá!
200,000.003,675,000.00
Giảm giá!
4,989,000.0010,920,000.00
Giảm giá!
687,000.005,414,000.00
Giảm giá!
15,924,000.0029,027,000.00
1,032,000.0014,039,000.00
Giảm giá!
2,138,000.0012,699,000.00
Giảm giá!
3,685,000.0010,445,000.00
Giảm giá!
730,000.002,286,000.00
Giảm giá!
213,000.001,313,000.00
Giảm giá!
15,924,000.0029,027,000.00
Giảm giá!
6,558,000.0010,797,000.00
Giảm giá!
10,490,000.0017,100,000.00
Giảm giá!
342,000.00405,000.00
Giảm giá!
1,499,000.0012,921,000.00
Giảm giá!
1,309,000.0074,606,000.00
Giảm giá!
Giảm giá!
1,032,000.0014,039,000.00

Nhãn hiệu van công nghiệp nổi tiếng nhất 2022

Giảm giá!
15,924,000.0029,027,000.00
Giảm giá!
5,546,000.0026,342,000.00
Giảm giá!
12,844,000.0027,791,000.00
Giảm giá!
18,754,000.0058,059,000.00
Giảm giá!
6,832,000.0026,324,000.00
Giảm giá!
10,417,000.0013,252,000.00
Giảm giá!
6,853,000.0021,332,000.00
Giảm giá!
3,485,000.0032,652,000.00
Giảm giá!
2,682,000.006,520,000.00
Giảm giá!
17,389,000.0028,184,000.00
Giảm giá!
3,450,000.0020,743,000.00
Giảm giá!
13,383,000.0020,698,000.00
Giảm giá!
774,000.005,995,000.00
Giảm giá!
2,529,000.006,651,000.00
Giảm giá!
3,227,000.005,781,000.00
Giảm giá!
3,438,000.006,143,000.00
Giảm giá!
2,566,000.004,891,000.00
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
2,330,000.005,607,000.00
Giảm giá!
2,152,000.005,279,000.00
Giảm giá!
2,712,000.005,436,000.00
Giảm giá!
2,434,000.005,199,000.00