Bi bơm 90532-1 Neoprene

Mã bi bơm màng 90532-1
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện bơm màng: 0.5 inch
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất