Bi bơm 93100-2 NBR-Buna-Nitrile

Mã bi bơm màng 93100-2
– Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Phụ kiện bơm màng: 0.5 inch
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất