Bi bơm 93100-8 Polyurethane

– Mã bi bơm màng 93100-8
– Vật liệu: Polyurethane
– Phụ kiện bơm màng:0.5″
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất