Bi bơm 93278-3 FKM

Mã bi bơm màng 93278-3
– Vật liệu: FKM
– Phụ kiện bơm màng: 1 inch
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất