Bi bơm 94103-V FKM

Mã bi bơm màng 94103-V
– Vật liệu: FKM
– Phụ kiện bơm màng: 3″
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất