Màng bơm 1A057 Neo 1″

Mã màng 1A057
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện dòng bơm màng 1.0″
– Tương thích loại bơm: -B25 / 1”
– X25 / 1”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Blagdon

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất