Màng bơm 93898 Teflon phụ kiện bơm Aro 1/4″

Mã màng 93898
– Vật liệu: màng Teflon
– Phụ kiện máy bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất