Màng bơm 94090-T Teflon phụ kiện bơm Aro 3″

Mã màng 94090-T hay 94090.T
– Vật liệu: màng Teflon
– Phụ kiện máy bơm màng Aro 3″

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất