Màng bơm 97210 Santoprene phụ kiện bơm Aro

Mã màng 97210
– Vật liệu: màng Santoprene
– Phụ kiện máy bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất