Đầu truyền động 2 chiều FA-3 Kitz

Áp lực:  0.4 MPa

Áp xuất hoạt động:  0.3 MPa to 0.7 MPa

Áp xuất xi lanh:  0.97 MPa

Góc quay trục:   90°±7°

Nhiệt độ:   −20°C tới + 80°C

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất