Hiển thị 1–30 của 812 kết quả

Bơm công nghiệp – Thiết bị bơm không thể thiếu trong các ngành sản xuất

Trong sản xuất chế biến công nghiệp, máy bơm là thiết bị không thể thiếu, nó có mặt ở nhiều khâu sản xuất, các loại bơm phổ biến như bơm màng khí nén, bơm thùng phuy, bơm định lượng, bơm ly tâm, bơm thực phẩm, bơm xử lý chất thải, bơm hóa chất, bơm dung môi, bơm nguyên liệu, bơm nước, bơm dầu nhớt.. là thiết bị quan trọng, sử dụng phổ biến trong vận chuyển lưu chất ở các khâu nhập liệu, pha trộn, sang chiết, đóng gói sản phẩm.

Máy bơm màng khí nén

Original price was: 31,568,000₫.Current price is: 29,043,000₫.
Original price was: 17,717,000₫.Current price is: 15,950,000₫.
Original price was: 11,970,000₫.Current price is: 11,012,000₫.
Original price was: 8,570,000₫.Current price is: 7,884,000₫.
Original price was: 42,520,000₫.Current price is: 39,118,000₫.
Original price was: 44,190,000₫.Current price is: 40,655,000₫.
Original price was: 31,568,000₫.Current price is: 29,043,000₫.
Original price was: 33,570,000₫.Current price is: 30,884,000₫.
Original price was: 20,250,000₫.Current price is: 18,630,000₫.
Original price was: 14,460,000₫.Current price is: 13,303,000₫.
Original price was: 12,620,000₫.Current price is: 11,610,000₫.
Original price was: 12,620,000₫.Current price is: 11,610,000₫.
Original price was: 13,990,000₫.Current price is: 12,500,000₫.
Original price was: 49,580,000₫.Current price is: 45,614,000₫.
Original price was: 69,860,000₫.Current price is: 64,271,000₫.
Original price was: 28,130,000₫.Current price is: 25,880,000₫.
Original price was: 18,410,000₫.Current price is: 16,937,000₫.
Original price was: 11,970,000₫.Current price is: 11,012,000₫.
Original price was: 8,570,000₫.Current price is: 7,884,000₫.
Original price was: 44,190,000₫.Current price is: 40,655,000₫.
Original price was: 33,570,000₫.Current price is: 30,884,000₫.
Original price was: 12,620,000₫.Current price is: 11,610,000₫.
Original price was: 21,500,000₫.Current price is: 19,980,000₫.
Original price was: 13,990,000₫.Current price is: 12,500,000₫.
Original price was: 49,580,000₫.Current price is: 45,614,000₫.
Original price was: 69,860,000₫.Current price is: 64,271,000₫.
Original price was: 28,130,000₫.Current price is: 25,880,000₫.
Original price was: 18,410,000₫.Current price is: 16,937,000₫.
Original price was: 11,970,000₫.Current price is: 11,012,000₫.
Original price was: 29,230,000₫.Current price is: 26,892,000₫.
Original price was: 33,570,000₫.Current price is: 30,884,000₫.
Original price was: 20,250,000₫.Current price is: 18,630,000₫.
Original price was: 14,460,000₫.Current price is: 13,303,000₫.
Original price was: 12,620,000₫.Current price is: 11,610,000₫.
Original price was: 13,990,000₫.Current price is: 12,500,000₫.
Original price was: 49,580,000₫.Current price is: 45,614,000₫.
Original price was: 42,520,000₫.Current price is: 39,118,000₫.
Original price was: 44,190,000₫.Current price is: 40,654,000₫.
Original price was: 31,569,000₫.Current price is: 29,043,000₫.
Original price was: 33,570,000₫.Current price is: 30,884,000₫.
Original price was: 20,250,000₫.Current price is: 18,630,000₫.
Original price was: 14,460,000₫.Current price is: 13,303,000₫.
Original price was: 12,620,000₫.Current price is: 11,610,000₫.
Original price was: 13,990,000₫.Current price is: 12,500,000₫.
Original price was: 13,990,000₫.Current price is: 12,500,000₫.
Original price was: 44,190,000₫.Current price is: 40,654,000₫.
Original price was: 42,520,000₫.Current price is: 39,118,000₫.
Original price was: 28,130,000₫.Current price is: 25,880,000₫.
Original price was: 12,620,000₫.Current price is: 11,610,000₫.
Original price was: 20,250,000₫.Current price is: 18,630,000₫.
Original price was: 31,568,000₫.Current price is: 29,043,000₫.
Original price was: 14,460,000₫.Current price is: 13,303,000₫.
Original price was: 33,570,000₫.Current price is: 30,884,000₫.
Original price was: 18,410,000₫.Current price is: 16,937,000₫.
Original price was: 69,860,000₫.Current price is: 64,271,000₫.
Original price was: 44,270,000₫.Current price is: 39,843,000₫.
Original price was: 19,990,000₫.Current price is: 16,990,000₫.
Original price was: 33,650,000₫.Current price is: 30,290,000₫.
Original price was: 30,530,000₫.Current price is: 27,480,000₫.
Original price was: 52,490,000₫.Current price is: 47,240,000₫.
Original price was: 24,450,000₫.Current price is: 22,010,000₫.
Original price was: 32,900,000₫.Current price is: 29,610,000₫.
Original price was: 18,280,000₫.Current price is: 16,450,000₫.
Original price was: 15,990,000₫.Current price is: 14,390,000₫.
Original price was: 17,020,000₫.Current price is: 15,320,000₫.
Original price was: 15,350,000₫.Current price is: 13,820,000₫.
Original price was: 23,010,000₫.Current price is: 20,710,000₫.
Original price was: 12,540,000₫.Current price is: 11,290,000₫.
Original price was: 16,240,000₫.Current price is: 14,620,000₫.
Original price was: 8,630,000₫.Current price is: 7,770,000₫.
Original price was: 8,150,000₫.Current price is: 7,340,000₫.
Original price was: 8,770,000₫.Current price is: 7,890,000₫.
Original price was: 5,380,000₫.Current price is: 4,840,000₫.
Original price was: 22,481,000₫.Current price is: 20,230,000₫.
Original price was: 11,454,000₫.Current price is: 10,310,000₫.
Original price was: 8,200,000₫.Current price is: 7,380,000₫.
Original price was: 33,650,000₫.Current price is: 30,290,000₫.
Original price was: 8,422,000₫.Current price is: 7,580,000₫.
Original price was: 17,181,000₫.Current price is: 15,460,000₫.
Original price was: 8,422,000₫.Current price is: 7,580,000₫.
Original price was: 16,121,000₫.Current price is: 14,510,000₫.
Original price was: 8,422,000₫.Current price is: 7,580,000₫.
Original price was: 6,644,000₫.Current price is: 5,980,000₫.
Original price was: 17,717,000₫.Current price is: 15,950,000₫.
Original price was: 52,490,000₫.Current price is: 47,240,000₫.
Original price was: 26,040,000₫.Current price is: 23,440,000₫.
Original price was: 9,592,000₫.Current price is: 8,630,000₫.
Original price was: 32,900,000₫.Current price is: 29,610,000₫.
Original price was: 17,020,000₫.Current price is: 15,320,000₫.
Original price was: 23,010,000₫.Current price is: 20,710,000₫.
Original price was: 12,540,000₫.Current price is: 11,290,000₫.
Original price was: 8,770,000₫.Current price is: 7,890,000₫.
Original price was: 84,370,000₫.Current price is: 75,930,000₫.
Original price was: 33,650,000₫.Current price is: 30,290,000₫.
Original price was: 52,490,000₫.Current price is: 47,240,000₫.
Original price was: 24,450,000₫.Current price is: 22,010,000₫.
Original price was: 26,040,000₫.Current price is: 23,440,000₫.
Original price was: 32,900,000₫.Current price is: 29,610,000₫.
Original price was: 18,280,000₫.Current price is: 16,450,000₫.
Original price was: 17,020,000₫.Current price is: 15,320,000₫.

Bơm thùng phuy

Original price was: 14,400,000₫.Current price is: 9,980,000₫.
Original price was: 12,120,000₫.Current price is: 9,240,000₫.
Original price was: 8,800,000₫.Current price is: 7,390,000₫.
Original price was: 8,450,000₫.Current price is: 7,150,000₫.
Original price was: 9,550,000₫.Current price is: 8,990,000₫.
Original price was: 9,990,000₫.Current price is: 8,970,000₫.
Original price was: 9,990,000₫.Current price is: 8,970,000₫.
Original price was: 10,100,000₫.Current price is: 9,050,000₫.
Original price was: 10,100,000₫.Current price is: 9,050,000₫.
Original price was: 10,210,000₫.Current price is: 9,230,000₫.
Original price was: 5,080,000₫.Current price is: 4,732,000₫.
Original price was: 5,730,000₫.Current price is: 4,650,000₫.
Original price was: 7,020,000₫.Current price is: 6,200,000₫.
Original price was: 4,200,000₫.Current price is: 3,440,000₫.
Original price was: 4,860,000₫.Current price is: 3,620,000₫.
Original price was: 5,920,000₫.Current price is: 4,880,000₫.
Original price was: 6,110,000₫.Current price is: 5,230,000₫.
Original price was: 6,340,000₫.Current price is: 5,270,000₫.
Original price was: 7,900,000₫.Current price is: 6,870,000₫.
Original price was: 6,980,000₫.Current price is: 5,750,000₫.
Original price was: 6,220,000₫.Current price is: 5,150,000₫.

Máy bơm định lượng

Original price was: 5,320,000₫.Current price is: 4,980,000₫.
Original price was: 6,830,000₫.Current price is: 6,230,000₫.
Original price was: 11,870,000₫.Current price is: 10,900,000₫.
Original price was: 5,320,000₫.Current price is: 4,980,000₫.
Original price was: 5,320,000₫.Current price is: 4,980,000₫.
Original price was: 83,250,000₫.Current price is: 74,550,000₫.
Original price was: 23,450,000₫.Current price is: 17,980,000₫.
Original price was: 15,120,000₫.Current price is: 13,200,000₫.
Original price was: 15,330,000₫.Current price is: 13,320,000₫.
Original price was: 14,780,000₫.Current price is: 12,920,000₫.
Original price was: 13,800,000₫.Current price is: 11,920,000₫.
Original price was: 14,200,000₫.Current price is: 11,910,000₫.
Original price was: 12,450,000₫.Current price is: 11,880,000₫.
Original price was: 13,020,000₫.Current price is: 11,930,000₫.

Máy bơm cánh khế

Máy bơm ly tâm

Original price was: 56,340,000₫.Current price is: 49,340,000₫.
Original price was: 45,230,000₫.Current price is: 38,980,000₫.
Original price was: 44,530,000₫.Current price is: 35,200,000₫.
Original price was: 35,030,000₫.Current price is: 30,300,000₫.
Original price was: 25,400,000₫.Current price is: 23,530,000₫.
Original price was: 30,920,000₫.Current price is: 25,399,000₫.
Original price was: 24,980,000₫.Current price is: 21,240,000₫.

Máy bơm bánh răng

Original price was: 72,680,000₫.Current price is: 69,200,000₫.
Original price was: 84,550,000₫.Current price is: 78,020,000₫.
Original price was: 54,300,000₫.Current price is: 49,320,000₫.
Original price was: 27,780,000₫.Current price is: 25,530,000₫.
Original price was: 13,330,000₫.Current price is: 12,580,000₫.
Original price was: 11,228,000₫.Current price is: 10,240,000₫.
Original price was: 67,280,000₫.Current price is: 60,550,000₫.
Original price was: 64,030,000₫.Current price is: 57,630,000₫.
Original price was: 46,090,000₫.Current price is: 41,480,000₫.
Original price was: 49,660,000₫.Current price is: 44,690,000₫.
Original price was: 58,380,000₫.Current price is: 52,540,000₫.
Original price was: 30,420,000₫.Current price is: 27,380,000₫.
Original price was: 32,580,000₫.Current price is: 29,320,000₫.
Original price was: 36,570,000₫.Current price is: 32,910,000₫.
Original price was: 22,680,000₫.Current price is: 20,610,000₫.
Original price was: 20,000,000₫.Current price is: 17,980,000₫.
Original price was: 20,900,000₫.Current price is: 18,810,000₫.
Original price was: 12,580,000₫.Current price is: 11,320,000₫.
Original price was: 14,000,000₫.Current price is: 12,600,000₫.
Original price was: 19,860,000₫.Current price is: 17,870,000₫.
Original price was: 11,290,000₫.Current price is: 10,160,000₫.
Original price was: 12,430,000₫.Current price is: 11,190,000₫.

Các loại máy bơm HANKE cung cấp

Original price was: 112,320,000₫.Current price is: 105,340,000₫.
Original price was: 84,550,000₫.Current price is: 78,020,000₫.
Original price was: 84,370,000₫.Current price is: 75,930,000₫.
Original price was: 84,370,000₫.Current price is: 75,930,000₫.
Original price was: 84,370,000₫.Current price is: 75,930,000₫.
Original price was: 84,370,000₫.Current price is: 75,930,000₫.
Original price was: 84,370,000₫.Current price is: 75,930,000₫.
Original price was: 84,370,000₫.Current price is: 75,930,000₫.
Original price was: 83,250,000₫.Current price is: 74,550,000₫.
Original price was: 77,480,000₫.Current price is: 71,578,000₫.
Original price was: 72,680,000₫.Current price is: 69,200,000₫.
Original price was: 69,860,000₫.Current price is: 64,271,200₫.
Original price was: 69,860,000₫.Current price is: 64,271,000₫.
Original price was: 69,860,000₫.Current price is: 64,271,000₫.
Original price was: 69,860,000₫.Current price is: 64,271,000₫.
Original price was: 69,860,000₫.Current price is: 64,271,000₫.
Original price was: 69,860,000₫.Current price is: 64,271,000₫.
Original price was: 68,200,000₫.Current price is: 62,280,000₫.
Original price was: 67,280,000₫.Current price is: 60,550,000₫.
Original price was: 64,030,000₫.Current price is: 57,630,000₫.
Original price was: 60,700,000₫.Current price is: 56,290,000₫.
Original price was: 58,380,000₫.Current price is: 52,540,000₫.
Original price was: 56,340,000₫.Current price is: 49,340,000₫.
Original price was: 54,300,000₫.Current price is: 49,320,000₫.
Original price was: 52,490,000₫.Current price is: 47,240,000₫.
Original price was: 52,490,000₫.Current price is: 47,240,000₫.
Original price was: 52,490,000₫.Current price is: 47,240,000₫.
Original price was: 52,490,000₫.Current price is: 47,240,000₫.
Original price was: 52,490,000₫.Current price is: 47,240,000₫.
Original price was: 52,490,000₫.Current price is: 47,240,000₫.

HANKE Cung cấp máy bơm công nghiệp chính hãng, hỗ trợ tư vấn chọn mua vf lắp đặt gọi 24/7