Tiêu chuẩn van công nghiệp và phụ kiện đường ống

TIÊU CHUẨN VAN CÔNG NGHIỆP VÀ PHỤ KIỆN
STT Số Tên Ghi chú
A TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI VAN
1 TCVN 10827:2015 Van công nghiệp thông dụng – Ghi nhãn ISO 5209:1977
2 TCVN 10828:2015 Van kim loại dùng trong các hệ thống đường ống có bích – Các kích thước mặt đến tâm 2 mặt ISO 5752
3 TCVN 10829-2015 Van công nghiệp – Bộ dẫn động quay nhiều mức cho van ISO 5210
4 TCVN 10830:2015 Van bướm kim loại công dụng chung ISO 10631:2013
5 TCVN 10831:2015 Van cầu thép có nắp bắt bu lông công dụng chung ISO 12149:1999
6 TCVN 9447:2013 Van bi thép dùng cho dầu khí, hoá dầu và các ngành công nghiệp liên quan ISO 17292:2004
7 TCVN 9441:2013 Van công nghiệp – Thử áp lực van kim loại ISO 5208:2008
B PHÂN LOẠI VẬT LIỆU VAN
1 ISO 185 Grey cast irons – Classification (Gang xám – Phân loại)
2 ISO 1083 Spheroidal graphite cast irons – Classification (Gang xám graphit cầu – Phân loại)
3 ISO 3755 Cast carbon steels for general engineering purposes (Thép cacbon thông dụng trong kỹ thuật)
4 ISO 5922 Malleable cast iron (Gang dẻo)
C QUY ĐỊNH VỀ CÁC KIỂU LIÊN KẾT
1 ISO 5211 Industrial valves – Part-tum actuator attachments (Van công nghiệp – Gắn bộ dẫn động quay từng phần)
2 ISO 7005-3 Metallic flanges – Parts 3: Copper alloy and composite flanges (Bích kim loại – Phần 3: Bích composit và bích
hợp kim đồng).
3 EN 1092-1:2007 Flanges and their joints – Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories PN designated – Part 1:
steel flanges (Bích và các khớp nối bích – Bích tròn dùng cho các ống, van, phần nối và phụ tùng, ký hiệu PN –
Phần 1: Bích thép)
4 EN 1092-2 Flanges and their joints – Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories PN designated – Part 2:
cast iron flanges (Bích và các khớp nối bích – Bích tròn dùng cho các ống, van, phần nối và phụ tùng, ký hiệu
PN – Phần 2: Bích gang)
5 EN 1092-3 Flanges and their joints – Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories PN designated – Part 3:
Copper alloy flanges (Bích và các khớp nối bích – Bích tròn dùng cho các ống, van, phần nối và phụ tùng, ký
hiệu PN – Phần 3: Bích hợp kim đồng)
6 ASME B16.34 Valves Flanged, Threaded and Welding End (Van có bích, đầu có ren và đầu hàn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *