Bi bơm 14003222, 6-200-23-5, 1406052 Chất liệu Inoc

– Chất liệu bi bơm Inox
– Kích thước: 45.00mm
– Phụ kiện bơm màng -T200-TX220-T225-T220S
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất