Bi bơm 14003271, 6-200-23-3, 1406010 Chất liệu Buna

– Chất liệu bi bơm Buna
– Kích thước: 45.00mm
– Phụ kiện bơm màng -T200-TX220
-T225
-T220S
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất