Bi bơm 15003271, 6-400-23-3, 1506010 vật liệu Buna

– Chất liệu bi bơm Buna
– Kích thước: 60.00mm
– Phụ kiện bơm màng ‘-T400-TX420-T425-T420S
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất