Bi bơm 1H017 Teflon 1/2″

Bi bơm 1H017
– Vật liệu: PTFE hay Teflon
– Phụ kiện dòng bơm màng 18 mm
– Tương thích loại bơm: -B15 / ½”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Blagdon

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất