Bi bơm 41503272, 6-025-23, 1106008 chất liệu EPDM

– Chất liệu bi bơm EPDM
– Kích thước: 15.00mm
– Phụ kiện bơm màng -TX25
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất