Bi bơm 92757-C Hytrel

Mã bi bơm màng ARO 92757-C
– Vật liệu: Hytrel
– Phụ kiện bơm màng: 0.5″
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất