Bi bơm 93278-A Santoprene

Mã bi bơm màng 93278-A
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện bơm màng: 1 inch
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro”

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất