Bi bơm 96481-A Santoprene

Mã bi bơm màng ARO 96481-A
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện bơm màng: 3/4″
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất