Bi bơm Teflon DS06

Bi bơm Teflon

Vật liệu: Teflon

phụ kiện bi bơm dòng máy TDS – DS06

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất