Bi bơm Teflon DS06

Mã Bi bơm DS06
Vật liệu: Teflon
phụ kiện bi bơm dòng máy TDS – DS06

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất