Bộ fluid kit ARO 637161-44-C phụ kiện thay thế dòng bơm 1″

Bộ fluid kit ARO 637161-44-C hay 637161.44.C

4 X 93278-4 PTFE ball

2 X 93459-4 PTFE diaphragm

2 X 92973-B Santoprene diaphragm

2 X Y328-14 PTFE O-ring

2 X Y328-112 PTFE O-ring

4 X 93282 PTFE O-ring

8 X 93281 PTFE O-ring

1 X Y330-113 Buna O-ring

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất