Bộ Fluidkit phụ tùng 637140-42 sửa chữa cho dòng máy bơm ARO

Bộ Fluidkit Aro 637140-42 hay 637140.42
4 X 93100-4 PTFE ball

2 X 93465-G Buna diaphragm

4 X Y325-122 Buna O-ring

2 X Y325-119 Buna O-ring

4 X Y325-120 Buna O-ring

1 X Y325-111 Buna O-ring

1 X Key lube grease

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất