Bộ phụ kiện Kit ARO dòng bơm 3 inch 666320-EEB-C chính hãng

Bộ phụ tùng Fluid kit ARO 637433-EB

4 X 94103-A Santoprene ball

2 X 96475-A Santoprene diaphragm

2 X Y328-210 PTFE O-ring

4 X 94115 EPDM O-ring

1 X Y330-117 Buna O-ring

2 X 94631 Santoprene cushion

1 X Key lube grease

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất