Bộ phụ tùng thay thế buồng bơm 637119-22-C

Bộ phụ kiện 637119-22-C hay 637119.22.C
Phụ tùng máy bơm màng Aro 1″

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất