Bộ Repair kit 637119-62-C dòng 1 inch thương hiệu ARO

Bộ Repair kit 637119-62-C hay 637119.62.C
4 X 90532-4 PTFE ball

2 X 90533-2 Buna diaphragm

4 X Y325-14 Buna O-ring

4 X Y325-126 Buna O-ring

1 X Y330-113 Buna O-ring

1 X Key lube grease

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất