Cổng hút 93241-1

– Mã cổng hút 93241-1
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất