Cổng hút 94347-2 Gang

– Mã cổng hút 94347-2
– Vật liệu: Cast-Iron
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất