Cổng hút 95827 Nhôm

– Mã cổng hút 95827
– Vật liệu: Nhôm
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất