Màng bơm neo 04-1010-51 của máy Wilden kích thước 1.5″ dòng P4, T4

480,000

Mã màng: 04-1010-51 Hay 04.1010.51
Màng Neo
Phụ kiện máy bơm màng Wilden dòng P4, T4

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất