Màng bơm 15-033 teflon 0,5″

Mã màng 15-033 hay 15.033
– Vật liệu: PTFE hay Teflon
– Phụ kiện dòng bơm màng 0.5″
– Tương thích loại bơm: -B15 / ½”
– X15 / ½”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Blagdon

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất