Màng bơm 15R024 Santoprene

Màng 15R024
Vật liệu: Santoprene
Phụ kiện dòng bơm: bơm1050 / 1”
Tương thích: Bơm màng Husky

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất