Màng bơm 1B002 EPDM 2″

Mã màng 1B002
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện dòng bơm màng 2.0″
– Tương thích loại bơm: – B50 / 2”
– X50 / 2”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Blagdon

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất