Màng bơm 25-023

Mã màng 25-023 hay 25.023
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện dòng bơm màng 1.0″
– Tương thích loại bơm: – X25 / 1”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Blagdon

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất