Màng bơm 94615-G chất liệu NBR-Buna-Nitrile 1.5″, 2.0″

Mã màng 94615-G hay 94615.G
– Vật liệu: màng
– Phụ kiện máy bơm màng Aro 1.5″, 2.0″

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất