Màng bơm 96392-T Teflon phụ kiện bơm Aro 2″

Mã màng 96392-T hay 96392.T

– Vật liệu: màng Teflon

– Phụ kiện máy bơm màng Aro 2″

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất