Màng teflon 108839 của bơm màng 515 dòng 1/2″, 716 dòng 3/4″

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất