Màng bơm TDS 1 inch DS10

Mã màng: DS10
Kích thước: 22.5mm
Phụ tùng màng các loại máy bơm DS10

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất