Miếng đệm 94026 NBR-Buna-Nitrile

– Miếng đệm 94026
– Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro”

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất