Miếng đệm 95838 Ceramic

– Miếng đệm 95838
– Vật liệu: Ceramic
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất