Miếng đệm 96170 Major Valve (T637395-5)

– Miếng đệm 96170
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất