Miếng nẹp 94831-0 Thép

– Miếng nẹp 94831-0
– Vật liệu: Carbon – Steel
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất