Nút bịt ren ngoài Y17-28-C Gang

– Nút bịt ren ngoài Y17-28-C
– Vật liệu: Cast-Iron
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất