Nút bịt ren ngoài Y227-5-L Thép

– Nút bịt ren ngoài Y227-5-L
– Vật liệu: Carbon – Steel
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất