Thân giữa 47586788001 Nhôm

– Thân giữa 47586788001
– Vật liệu: Nhôm
– Dùng cho thương hiệu bơm màng Aro

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất