Van đảo chiều 24B657

Mã Van đảo chiều 24B657
– Tương thích: Bơm màng Husky 1050 / 1”

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất