Bi bơm 12503222, 6-100-23-5, 1256052 Chất liệu inox

– Chất liệu bi bơm Inox
– Kích thước: 28.00mm
– Phụ kiện bơm màng -T100-TX120-T125-T124
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất