Bi bơm 12503271, 6-100-23-3, 1256010 Chất liệu Buna

– Chất liệu bi bơm Buna
– Kích thước: 28.00mm- Phụ kiện bơm màng -T100-TX120-T125-T123
– Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất