Bi bơm 14003272, 6-200-23, 1406008 Chất liệu EPDM

– Chất liệu bi bơm EPDM
– Kích thước: 45.00mm
– Phụ kiện bơm màng -T200-TX220
-T225-T220S- Phụ kiện bơm màng Almatec – Tapflo – Delleco

Gọi 0905 04 07 09 để được tư vấn và báo giá tốt nhất